Híreink

Beíratkozás

A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontban kerül sor:

  1. április 11. (csütörtök) 8-19 óra között
  1. április 12. (péntek) 8-19 óra között

A beiratkozáskor kérjük hozza magával:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény).

Iskolánk szeretettel várja leendő tanulóit!

Tóth Pál
megbízott igazgató

Intézményvezetői pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztere a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola JC1201 Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Continue reading

Tornaterem bérlés

Sportolási célra a bérlés előtt 2 héttel jelezni:

Tóth Pál igazgatóhelyettesnél: 06-30/571-7395

Bérleti díj: 3.000Ft/óra

Egyéb rendezvény esetén az iskolával egyeztetett bérleti díj kerül felszámolásra.

További információ: Lajkó Attiláné (Angéla): 06-70/630-9629

Tóth Pál
igazgatóhelyettes

 

Iskolafejlesztés 2017

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA

Európai uniós támogatásból valósult meg a Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, Jászboldogházán a mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések, a természettudományos tárgyak oktatását fejlesztő eszközök beszerzése, a nyelvoktatáshoz szükséges eszközfejlesztés, illetve a sportudvar felújítása, korszerűsítése.

A Jászberényi Tankerületi Központ az EFOP-4.1.3-17-2017-00324 azonosító számú pályázat keretében tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére nyert támogatást. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 29.000.000 forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 2020 program keretében.

A projekt célja a sportudvar felújítása és korszerűsítése:

Az iskola udvarán lévő térre műfüves labdarúgó pálya kialakításra került, ami hosszú távra megoldotta a mindennapos testnevelés és az egyéb mozgási lehetőségeket is, valamint az iskola udvarát alkalmasabbá tette a szabadidő eltöltésére.

A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása, a termek elavult bútorainak cseréje megtörtént.

A természettudományos tárgyak oktatását segítő tantermek korszerűsítése, eszközök beszerzése:
Interaktív tábla, projektor hatékonyan segíti az oktatást, továbbá több taneszköz vált szükségessé az oktatási munka színvonalának növelése érdekében fizika, biológia, kémia tantárgyakhoz.

A nyelvoktatáshoz szükséges eszközök beszerzése: társasjátékok, oktatótablók, tanulói segédeszközök érkeztek.

Az infrastrukturális fejlesztésben érintett terek használhatóságának biztosításához eszközök, berendezési tárgyak és bútorok beszerzése: Tantermekbe 55 db új szék került beszerzésre. Tanári szoba kialakítása/felújítása/bővítése: Nevelői székek és irodai székek pótlása, cseréje megtörtént.

A projektzárón készült fotók a galériában, a video itt tekinthető meg.

Tankönyvosztás

A Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskolában a TANKÖNYVOSZTÁS időpontja:

2018. augusztus 29. 7.00-tól 14.00 óráig

2018. augusztus 30. 10.00-tól 18.00 óráig

A tankönyv minden tanuló számára ingyenes.

A könyvtári példányokat tanév végén vissza kell adni.

Tankönyvosztáskor, kérjük jelezzék napközis ellátási igényüket, valamint étkezési szándékukat: tízórai, ebéd, uzsonna.

A kedvezményes étkezéshez igénybevételére szóló igazolásokat kérjük, hozzák magukkal. (Pl.: rendszeres gyermekvédelmi támogatásról határozat, tartós betegségről igazolás, nagycsaládosoknak: családi pótlék folyósításáról igazolás)

 

Tisztelettel: Ilonka Zoltán
igazgató

Információk a 2018-19-es tanév kezdésről

Kedves szülők!

A tankönyvosztás előreláthatólag augusztus utolsó hetében lesz.

Napközit, étkezési igényt tankönyvosztáskor jelezzék az iskolában. A kedvezményes étkezés igénybevételére szóló igazolásokat kérjük, majd a könyvosztáskor az iskolában leadni. (Pl.: rendszeres gyermekvédelmi támogatásról határozat, tartós betegségről igazolás, nagycsaládosoknak: családi pótlék folyósításáról igazolás)

A szükséges füzetek és tanszerek listája letölthető itt

Ilonka Zoltán
igazgató

Ballagás 2018

2018. június 16-án délután négy órakor került megrendezésre a Kultúrházban az általános iskolai ballagás. Az iskolában a csengő hangja után kezdetét vette a rendhagyó osztályfőnöki óra, ahol átadhattam a kollégák üzeneteit, és elbúcsúztam a ballagó nyolcadikos tanulóimtól. Első osztályom  lévén  nagyon nehéz volt elköszönni a gyerekektől, megható volt számomra, ahogy könnyes szemekkel, csendben figyelték szavaimat.

Ezt követően a Kultúrházban ünnepi műsorral tiszteltük meg a jelenlevő diáktársakat, kollégákat, és a hozzátartozókat. A műsor végén Szűcs Lajos polgármester úr beszédét hallhattuk, majd Ilonka Zoltán igazgató úr átadta  a ballagó diákok számára a bizonyítványokat és okleveleket.

Ezúton szeretném  megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult bármilyen formában a ballagási ünnepségünkhöz, ezzel is emelve eme jeles esemény színvonalát!

Kedves ballagó nyolcadikos osztályom!
Szívből gratulálok a ballagásotokhoz, sok sikert kívánok Nektek a továbbiakban! Az iskola kapuja mindig nyitva lesz számotokra, szeretettel várlak vissza benneteket!

Azzal az idézettel zárom soraimat, mellyel az utolsó osztályfőnöki órámon búcsúztam:
„Az emberben ott rejlik az egész világ, s ha tudod, hogyan szemléld és hogyan tanulj belőle, a kapu előtted, a kulcs pedig a kezedben!”
(Jiddu Krishnamurti)

A ballagás fotói megtekinthetőek a galériában!

Birgés-Tóth Mónika
osztályfőnök

Határtalanul – Erdély

 
Erdélyben jártunk a tápiógyörgyei Kazinczy Ferenc Tagintézményünkkkel 2018. május 7-11. között. Utunk során a Székelyföld és a sóvidék történelmi és természeti kincseivel ismerkedtünk meg. A kirándulásunk mottója a következő volt: A só útján Székelyföld kincseihez.
Rengeteg élményben volt részünk. Megnéztük Marosvásárhelyet, Szováta nevezetességeit, a Gyilkos tavat, a Békás Szorost, Csíksomlyót, Csíkszeredát. Parajdon voltunk a sóbányában, Farkaslakán, Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, Fehéregyházán, Petőfi nyomába eredtünk. Segesváron a vár volt a cél, az óratoronnyal. Nagy élmény volt Bözödújfalui emlékmű megtekintése, majd Tordai sóbánya és a hasadék következett. Utolsó estét Torockón töltöttük, ahol találkoztunk az ottani iskola diákjaival is. Hazafelé megálltunk Kolozsvár és Nagyvárad nevezetességeinél.
Hatalmas élmény volt számunkra! Köszönjük!
7. osztály