Iskolafejlesztés 2017

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA

Európai uniós támogatásból valósult meg a Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, Jászboldogházán a mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések, a természettudományos tárgyak oktatását fejlesztő eszközök beszerzése, a nyelvoktatáshoz szükséges eszközfejlesztés, illetve a sportudvar felújítása, korszerűsítése.

A Jászberényi Tankerületi Központ az EFOP-4.1.3-17-2017-00324 azonosító számú pályázat keretében tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére nyert támogatást. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 29.000.000 forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 2020 program keretében.

A projekt célja a sportudvar felújítása és korszerűsítése:

Az iskola udvarán lévő térre műfüves labdarúgó pálya kialakításra került, ami hosszú távra megoldotta a mindennapos testnevelés és az egyéb mozgási lehetőségeket is, valamint az iskola udvarát alkalmasabbá tette a szabadidő eltöltésére.

A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása, a termek elavult bútorainak cseréje megtörtént.

A természettudományos tárgyak oktatását segítő tantermek korszerűsítése, eszközök beszerzése:
Interaktív tábla, projektor hatékonyan segíti az oktatást, továbbá több taneszköz vált szükségessé az oktatási munka színvonalának növelése érdekében fizika, biológia, kémia tantárgyakhoz.

A nyelvoktatáshoz szükséges eszközök beszerzése: társasjátékok, oktatótablók, tanulói segédeszközök érkeztek.

Az infrastrukturális fejlesztésben érintett terek használhatóságának biztosításához eszközök, berendezési tárgyak és bútorok beszerzése: Tantermekbe 55 db új szék került beszerzésre. Tanári szoba kialakítása/felújítása/bővítése: Nevelői székek és irodai székek pótlása, cseréje megtörtént.

A projektzárón készült fotók a galériában, a video itt tekinthető meg.