Nevelőink

 1. Ilonka Zoltán igazgató, technika tantárgy tanítása
 2. Tóth Pál igazgató helyettes, testnevelés, technika tantárgy tanítása
 3. Dani Vid Károly testnevelés, földrajz tantárgyak tanítása
 4. Gerhát Károly informatika, média, rajz tantárgyak tanítása
 5. Gerhát Károlyné alsós tanító
 6. Hambergerné Válik Sarolta angol nyelv tantárgy tanítása
 7. Káposztás Istvánné alsós tanító
 8. Koncsikné Orczi Andrea alsós tanító
 9. Muhariné Szőke Bernadett történelem, ének-zene, hon- és népismeret tantárgy tanítása
 10. Szendrei Péter egészségtan, természetismeret, biológia, erkölcstan tantárgyak tanítása
 11. Birgés-Tóth Mónika magyar nyelv tantárgy tanítása
 12. Tóthné Simon Aranka alsós tanító
 13. Vajda Emese matematika, fizika tantárgyak tanítása
 14. Varga Judit alsós tanító

 

Munkatársaink

 1. Pappné Túróczi Henrietta könyvtáros, iskolatitkár
 2. Fehérváryné Csák Mária takarító
 3. Szőllősi Béla takarító