Nevelőink

 1. Tóth Pál megbízott igazgató, testnevelés, technika tantárgy tanítása
 2. Antal Alexandra gyógypedagógus
 3. Birgés-Tóth Mónika magyar nyelv tantárgy tanítása
 4. Dani Vid Károly testnevelés, földrajz tantárgyak tanítása
 5. Gerhát Károly informatika, média, rajz tantárgyak tanítása
 6. Gerhát Károlyné alsós tanító
 7. Hambergerné Válik Sarolta angol nyelv tantárgy tanítása
 8. Káposztás Istvánné alsós tanító
 9. Koncsikné Orczi Andrea alsós tanító
 10. Muhariné Szőke Bernadett történelem, ének-zene, hon- és népismeret tantárgy tanítása
 11. Szendrei Péter egészségtan, természetismeret, biológia, erkölcstan tantárgyak tanítása
 12. Tóthné Simon Aranka alsós tanító
 13. Vajda Emese matematika, fizika tantárgyak tanítása
 14. Varga Judit alsós tanító

 

Munkatársaink

 1. Pappné Túróczi Henrietta könyvtáros, iskolatitkár
 2. Lajkó Attiláné takarító
 3. Szalókiné Antal Éva takarító