Iskolatörténet

matyaskiraly

Jászboldogháza területén a 2. világháború után öt iskola működött (Csíkos, Tápió, Sóshida, Alsóboldogháza, Boldogháza). A hatvanas években megszűnt a tanyavilág, az emberek beköltöztek a belterületre. Itt épült 1962-ben a két tantermes, 1970-ben a hat tantermes iskola, majd 1988-ban a tornacsarnok. Diákjaink ma is e falak között tanulnak, és töltik szabadidős tevékenységüket. 2006-ban iskolánk felvette a Mátyás Király Általános Iskola nevet.

A 2007/2008-as tanévtől kezdődően intézményünk társulásban működött Jászalsószentgyörgy, a 2011/2012-es tanévtől pedig Tápiógyörgye oktatási intézményeivel is. A közös igazgatás egyik változása az új  megnevezés: Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, melyben iskolánk tagintézményként működött. 2013/2014-es tanévtől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működteti iskolánkat. Az utóbbi néhány évben jelentősen megnőtt a szomszédos településekről bejáró gyerekek száma. Jelenleg 164 tanulót tartunk nyilván a nyolc tanulócsoportban.

Nevelőtestületünk elsődleges szempontja az általános emberi értékek közvetítése. Fontosnak tartjuk tanulóink személyiségének formálását. Igyekszünk továbbépíthető, teljesítményképes tudást biztosítani, lehetőséget adni a permanens önművelésre.

Az iskolára jellemző nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megmutatkozik a tanulók magatartásában. A követelmények magasak, egyénre szabottak. Csoportbontással készítjük fel tanulóinkat a továbbtanulásra matematika, magyar és angol tantárgyakból, valamint számítástechnikából. Az eredmények jól tükröződnek a tanulmányi versenyeken és a továbbtanulásnál.

A nevelő-oktató munkát A BOLDOGHÁZI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY segíti.